Föreningen Världsorkestern WORK

En lagom stor orkester med ungdomar från Länets Kulturskolor, inflyttade nya svenskar och andra intresserade vuxna som är spelsugna. Kanske ett tak på 35 personer för att inte de som är bättre musiker skall tröttna.

 

(Nuvarande föreningen WORK bildar en grund på ca 10 stycken musiker)

Musiker som kommer till Spela med Ale Möller-projektet kommer att

få inbjudan till att spela i LVO

 

Hur går det till?

4 repdagar per termin, jämnt utspridda, vanligen en lördag.

2 konserter per termin någonstans i länet

Normal repdag 10 – 16 med lunch

Rep på Växhuset i Västerås.

Inga deltagaravgifter, vare sig för ungdomar eller vuxna.

Föreningen Work håller tillsammans med PL (Kella) i

resor och lunch. Projektledare (Kella) och Josefina håller i planering och konserter.

En medlemsavgift på 100 kr/år och medlem krävs dock för att kunna erhålla verksamhetsbidrag.

 

Vem leder?

Josefina Paulson, nyckelharpa, och projektledare nu för Världens Musik och Dans,

(VMoD, betalt av SSR och VMU) är kontaktad och intresserad, och har givit datum för verksamheten i höst och i vår. Hon kontrakteras enklast av VMU för ett spelår i taget.

 

Repertoar

Det som Josefina och deltagarna väljer. Arrangeras mestadels tillsammans i gruppen (head-arrangements).

 

Konserter

2 konserter per termin är målet. Spritt i länet.

 

Workshops

Gruppen erbjuds att vara med om workshops i samband med EKFA-konserter i länet.

 

Projektet LänsVärldsOrkestern WORK